Forsvarets høgskoleforening (FHSF) er en alumniforening for tidligere elever ved Forsvarets høgskole (FHS) som har gjennomgått sjefskurs, hovedkurs, totalforsvarskurs eller informasjonskurs ved FHS, NATO Defence College, eller tjeneste ved lærerstaben ved for nevnte kurs. I løpet av årene har en også åpnet adgang til medlemskap for dem som har gjennomført studier tilsvarende sjefskurset i utlandet.

FHSF har et meget godt samarbeid med FHS. Vi får låne lokaler og støtter oss også på skolens solide fagkompetanse og kontaktflate mot særdeles kompetente foredragsholdere.

FHSF samarbeider også med Folk & Forsvar (F&F). Medlemmer av FHSF kan blant annet søke om å bli med på studieturer som arrangeres av F&F.

FHSF arrangerer 5 - 6 foredragskvelder/medlemsmøter i året med dagsaktuelle tema som berører sikkerhetspolitikk og totalforsvar, som regel i Forsvarets høgskoles lokaler på Akershus festning (Primært i Bygning 14).