Invitasjon til Årsmøte 2024  

Tid: Torsdag 14. mars 2024, kl 18:00 – 21:00 

 Sted:       Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 29. februar 2024.

Foredrag:

Etter årsmøteforhandlingene vil det bli foredrag om konflikten i Midtøsten ved: Kåre Reidar Aas, tidligere Ambassadør til USA, Afghanistan og Israel.

Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.

 Påmelding til årsmøtet og eventuelle saker til årsmøtet sendes til;

leder@fhs-alumni.no

Sakspapirer vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside 4. mars 2024.

www.forsvaretshogskoleforening.no

Med vennlig hilsen for Forsvarets høgskoleforening

Christian Schønfeldt/Leder

   

 

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til foredragskveld og sosialt samvær torsdag 15. februar kl. 1800 – 2100.

TEMA:
«Arktis og forholdet til Russland etter invasjonen av Ukraina 24. februar 2022»

FOREDRAGSHOLDER:
Nylig avgått Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Gen Lt Yngve Odlo. General Odlo ble utnevnt som Sjef FOH i 2021 og var dermed Sjef FOH når Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina i 2022.

STED:
FHS’ foredragssal (Bygning 14) på Akershus festning.
Foredraget avholdes kl 1800 – ca 1915, hvor de siste 15-20 minuttene settes av til spørsmål.
Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.
Påmeldingsfrist er mandag 12. februar til leder@fhs-alumni.no. Ved eventuell «overbooking», gjelder «først til mølla»-prinsippet.


VEL MØTT!

 

Styret i FHSF ønsker alle våre medlemmer et Riktig Godt Nytt År

Innenfor det sikkerhetspolitiske domene bringer det nye året få lyspunkter. Snarere tvert imot. Det totale utfordringsbilde, på veldig mange områder, øker i kompleksitet og alvorlighetsgrad.

Menneskeheten har nok aldri vært så informert, tidvis desinformert, om utfordringsbilde og det faktum at det høyst sannsynlig vil kreve flere drastiske endringer i hvordan vi lever og agerer mot hverandre for å sikre en bærekraftig fremtid. Likevel synes det som veldig mange ikke ser ut til å ta innover seg alvorlighetsgraden av de utfordringene verden står overfor.

Politiske, religiøse og kulturelle ulikheter, motsetninger, økonomiske interesser samt kraftig polarisering vanskeligjør, tidvis lammer, mange forsøk på stabiliserende prosesser og bøtende tiltak som burde vært implementert.

Vårt alumni eksisterer, blant annet, for å bidra til økt forståelse for globale komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer gjennom foredragskvelder med påfølgende diskusjoner og sosialt samvær.

Inneværende år starter vi med foredrag torsdag 15 februar. Da kommer nylig avgått Sjef FOH, GenLt Yngve Odlo og holder foredrag for oss. Innbydelse kommer snart.

Årsmøte blir torsdag 14. mars med påfølgende foredrag. Tema og foredragsholder er enda ikke klart.

Mvh Styret

 

 

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til foredragskveld og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 – 2100.


TEMA:
I en ustabil tid med krig og alvorlige terrorhandlinger, har vi denne gangen valgt temaet Atomvåpentrusselen, hvor det:

  • Innledningsvis gis en generell oversikt over spredning av våpen og skille mellom ulike typer våpen, og
  • deretter settes søkelys på hvordan vi kan forstå kjernefysisk-avskrekking, trusler og risiko i tiden vi nå er inne i.

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, Institutt for Statsvitenskap, UiO og forsker ved Oslo Nuclear Project.

STED:
FHS’ foredragssal (Bygning 14) på Akershus festning.
Foredraget avholdes kl 1800 – ca 1915, hvor de siste 15-20 minuttene settes av til spørsmål.
Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.

Påmeldingsfrist er søndag 12. november til leder@fhs-alumni.no. Ved eventuell «overbooking», gjelder «først til mølla»-prinsippet.


VEL MØTT!

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.