Invitasjon til Årsmøte 2024  

Tid:  Torsdag 14. mars 2024, kl 18:00 – 21:00 

 Sted:       Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 29. februar 2024.

Foredrag:

Etter årsmøteforhandlingene vil det bli foredrag om konflikten i Midtøsten ved: Kåre Reidar Aas, tidligere Ambassadør til USA, Afghanistan og Israel.

Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.

 Påmelding til årsmøtet og eventuelle saker til årsmøtet sendes til;

leder@fhs-alumni.no

Sakspapirer vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside 4. mars 2024: Årsmøte 2024 - Sakspapirer

 

Med vennlig hilsen for Forsvarets høgskoleforening

Christian Schønfeldt/Leder

Foredragskveld 15. februar 2024

Foredragskveld 15. februar 2024

Tema: "Arktis og forholdet til Russland etter invasjonen av Ukraina 24. februar 2022". Foredragsholder: Gen Lt (r) Yngve Odlo, nylig avgått Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.