Foreningen arrangerer 5 - 6 medlemsmøter med tidsaktuelle foredrag og sosialt samvær i året. Tre i løpet av første halvår, hvorav det andre som avholdes i mars, innledes med Årsmøtet før foredrag og sosialt samvær. Etter sommeren, i løpet av primo september - ultimo november arrangeres ytterligere 2-3 foredrags kvelder. Aktivitetene kunngjøres i forkant på vår Hjemmeside, Facebook og pr E-mail for de av våre medlemmer vi har riktig og tilgjengelig E-mail adresse på.