Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100
FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer

Medlemskontingent FHSF 2022
Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer

Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer

STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022
Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer

STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022
Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer

Foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl 1800 – 2100.
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl
1800 – 2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef KRIPOS, Kristin Kvigne

TEMA: ET KRIMINALITETSBILDE I ENDRING – EN FARE FOR
SAMFUNNSSIKKERHETEN


Les mer

Referat fra årsmøtet 2022
Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021
Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Budsjettforslag
Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret
Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling
Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 Valg av valgkomite'
Vedlagt finner du innstilling til valg av valgkomite'
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Dagsorden
Vedlagt finner du dagsorden for årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Årsberetning 2021
Vedlagt finner du Årsberetning for FHSF 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Invitasjon til Årsmøte 2022
Tid: Torsdag 24. mars 2022, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarsmuseet, Akershus festning -
Auditoriet, Oslo

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 01.
mars 2022Les mer

Foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030
Styret i FHSF har gleden av å kunne invitere foreningens medlemmer til
foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030

TEMA:
Russland – Ukraina

FOREDRAGSHOLDER: Generalløytnant Arne Bård Dalhaug (P)Les mer

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Nyhetsarkiv

 

Kontaktinformasjon:
Forsvarets høgskoleforening
Postboks 1550, Sentrum

0015 Oslo
post@fhs-alumni.no


Forsvarets høgskole (FHS)

 


Antall besøk:: 1034423
Site powered by WebOfficeOne ©