Et medlem fra Styret i FHSF møter de nye kullene ved uteksaminering og holder en orientering om foreningen. Orienteringen, samt informasjon på denne hjemmesiden danner i hovedsak grunnlaget for rekrutteringen. 

Hvis du er tidligere elever ved Forsvarets høgskole (FHS) som har gjennomgått sjefskurs, hovedkurs, totalforsvarskurs eller informasjonskurs ved FHS, NATO Defence College eller annet tilsvarende i utlandet, eller har tjenestegjort ved lærerstaben ved overfor nevnte kurs kan du søke om medlemskap.

Du finner e-post informasjon under arkfane Kontakt på hjemmesiden. Husk å ta med informasjon om når, hvor og hvilket kurs du var elev ved. Oppgi aller helst en privat e-Mail adresse da jobb e-Mail ofte kan være vanskelig å komme gjennom til på grunn av sikkerhets/spam filtre.

Medlemskontingent er pr tiden beskjedne kr. 100,- i året.