Foredragskveld torsdag 23. mai 2024

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til foredragskveld og sosialt samvær torsdag 23. mai kl. 1800 – 2100.


TEMA:

"Krigens kontinent. Europa etter den kalde krigen"

Oppløsningen av Jugoslavia og Sovjetunionen førte til uløste grensekonflikter, krig, massakre og flyktningstrømmer. Hvordan kan bedre innsikt i grensekonfliktene bidra til å gjøre Ukraina til den siste krigen på det europeiske kontinent.

FOREDRAGSHOLDER:
Sylo Taraku er en norsk forfatter med bakgrunn fra Kosovo. Siden april 2016 har han jobbet i Tankesmien Agenda. Hans fagområder er innvandring, integrering, demokrati, krig, islam og ekstremisme.

STED:
FHS’ foredragssal (Bygning 14) på Akershus festning.
Foredraget avholdes kl 1800 – ca 1915, hvor de siste 15-20 minuttene settes av til spørsmål.
Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.

Påmeldingsfrist er mandag 20. mai til; 
leder@fhs-alumni.no. Ved eventuell «overbooking», gjelder «først til mølla»-prinsippet.

VEL MØTT!