Foredragskveld 15. februar 2024

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til foredragskveld og sosialt samvær torsdag 15. februar kl. 1800 – 2100.

TEMA:
«Arktis og forholdet til Russland etter invasjonen av Ukraina 24. februar 2022»

FOREDRAGSHOLDER:
Nylig avgått Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Gen Lt Yngve Odlo. General Odlo ble utnevnt som Sjef FOH i 2021 og var dermed Sjef FOH når Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina i 2022.

STED:
FHS’ foredragssal (Bygning 14) på Akershus festning.
Foredraget avholdes kl 1800 – ca 1915, hvor de siste 15-20 minuttene settes av til spørsmål.
Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.


Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.
Påmeldingsfrist er mandag 12. februar til leder@fhs-alumni.no. Ved eventuell «overbooking», gjelder «først til mølla»-prinsippet.


VEL MØTT!