Foredragskveld 15. November 2023

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til foredragskveld og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 – 2100.


TEMA:
I en ustabil tid med krig og alvorlige terrorhandlinger, har vi denne gangen valgt temaet Atomvåpentrusselen, hvor det:

  • Innledningsvis gis en generell oversikt over spredning av våpen og skille mellom ulike typer våpen, og
  • deretter settes søkelys på hvordan vi kan forstå kjernefysisk-avskrekking, trusler og risiko i tiden vi nå er inne i.

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, Institutt for Statsvitenskap, UiO og forsker ved Oslo Nuclear Project.

STED:
FHS’ foredragssal (Bygning 14) på Akershus festning.
Foredraget avholdes kl 1800 – ca 1915, hvor de siste 15-20 minuttene settes av til spørsmål.
Vi avslutter kvelden som vanlig med sosialt samvær med litt mat og drikke frem til kl. 2100.

Deltakere som skal være med på sosialt samvær etter foredraget betaler kr.150,- pr person ved ankomst, enten kontant eller via VIPPS.

Påmeldingsfrist er søndag 12. november til leder@fhs-alumni.no. Ved eventuell «overbooking», gjelder «først til mølla»-prinsippet.

VEL MØTT!